COACHING

Et samspil med eeg hjernetræning om mental sundhed

 

 

 

Det er ikke det bevidste sind, men underbevidsthedens magt og anvendelse der er interessant, for hvis du ikke ved hvorfor du er dig, hvordan kan du så vide hvad du vil med dit liv.

 

 

Vores træning handler derfor om at finde ud af, hvordan du er blevet til den du er og hvor du gerne vil hen.

 

 

Men her behøve sindet hjælp til at finde en vej, for det bevidste sind er kun 5 procent, hvilket ikke er meget imod de 95 procent underbevidsthed.

 

 

De 95 procent underbevidsthed  forudbestemmer for det meste hvordan vi skal handle, hvilket gør det svært at vide, hvorfor vi gør som vi gør og ændre det.

 

 

Dette kan nemt forklares med smerter i en amputeret arm, bevidstheden kan godt se armen mangler, men underbevidstheden aner det ikke, så der må tages smertestillende for noget der ikke er der. 

 

 

Underbevidstheden er derfor en super computer, der har optaget alt vi har oplevet, erfaret, sanset, tænkt og følt siden vi kom til verden og bruger nu disse data til en model af verden.

 

 

Psykiske lidelser opstår, når negative indlærte programmer bliver til sindets bevidste problemløser, hvilket ikke er til gavn for livskvaliteten. 

 

 

 

COACHING ER AT FÅ DET UBEVIDSTE TIL BEVIDSTHED 

 

Hjernen har et specifikt system, som gør os bevidst om at vi tænker, men vi bestemmer ikke selv tankernes indhold.

 

 

De negative tanker vi ikke selv bestemmer indholdet af, kan der findes en oprindelse til, så de stopper med at belaste sindet.

 

 

Mange gange ved vi ikke at vi tænker, vi mærker bare en stemingsændring som dæmper humøret.

 

 

De tankers indhold skal frem til bevidsthed, så disse dæmonkredsløb kan lægges væk.

 

 

STYRSYSTEMET MELLEM BEVIDST OG UBEVIDST

 

Det analytiske sind er en særskilt afdeling, der ligger som koordinator mellem det bevidste og ubevidste sind.

 

 

Det analytiske sinds opgave er at være rationelt, logisk, kritisk, opmærksomt og problemløser.

 

 

Men et forstyrret analytisk sind hæmmer os, fordi det taber kontrollen over vores bevidste sind, så underbevidsthed frit kan overtage adfærd.

 

 


Det er derfor vigtigt, at stoppe de negative programmer i at udføre sine kommandoer gennem det analytiske sind.

 

COACHING OG EEG

 

Med coaching finder man ud af hvad de ubevidste programmer indeholder, for derefter at tilegne sig ny viden til et andet udfald.

 

 

 


EEG-Hjernetræning kan dæmpe aktiviteten i det analytiske sind, ved at træne de hjernecentre det får sin information fra.

 

 


Jeg har sat to ting sammen, fordi det ikke er optimalt at coache på et sind, der er under indflydelse af en oprevet underbevidsthed.


Læs mere på klientudtalelser

 

 

BRAINTAP´S GUIDET MINDFULNESS

En overbygning til coaching

 

Efter coaching og neurofeedback behøver hjernen en 20 minutters pause og det får den ved at lytte til binaural beats og samtidig blive stimuleret med blåt lys.

 

 

Enhedens egenskaber er harmoniserede toner, synkroniseret med blide lyd og lys impulser, der bevæger sig gennem ørets meridianer og øjets nethinde, hvilket sender direkte signaler til hjernen om at bringer sig ned i dyb afslapning.

 

 

Denne innovative form for mindfulness kaldes frekvens følgende respons, fordi teknikken kan nedtone hjernens overaktivitet.

 

 

Sammen med lys og lyd, er der også en coachende programserie, som i reglen matcher den problematik, der var oppe i neurofeedback og coaching sessionen.

 

 

Meningen med denne form for træning er, at du får yderligere coachende værktøjer til at løse dine problemstillinger og samtidig muligheden for at genbesøge og vedligeholde den nye indlæring.

 

 

Den mest effektive måde at få hjernen til at at uddanne sig selv via coaching, er med lys, lyd og radiobølger, for det sætter de rette betingelser for super indlæring og genkaldelse, som står til rådighed når behovet er der.

 

 

Det helt specielle ved Braintap er, at den giver underbevidstheden nye data, som så kan afprøves til et nyt stabilt datum.

Dvs at vi ikke er blevet manipuleret, men at hjernen kun har fået nye data til at løse gamle problemer.

 

Lys og lyd stimulation giver et øget niveau af endorfiner, serotonin, dopamin og samt et bedre samarbejde mellem de to hjernehalvdele.

 

Vi er den eneste klinik i danmark, der i forbindelse med et neurofeedback forløb, udlåner en braintap APP, med fri afspilning af 30 super indlærende programserier.

 

Efter endt forløb med neurofeedback, kan man forsat coache sig selv hjemme med en braintap.

 

Braintap har 28 programserier med 750 indtalte afspilninger.

 

Braintap brillen kan købes på klinikken og programmerne abonneres på 

 

https://braintap.com/#a_aid=1907THOR

Med rette behandling arbejder hjernen sammen med dig

 

15-Day Free Gift – BrainTap Technologies

15-Day Free Gift. Use Coupon Code: 15DayGift This gift is at no risk and I have no obligation to make a purchase.