EEG NEUROFEEDBACK

    Info og evidens understøttes af artikler og videoer 

 

En kompliceret organisme som mennesket, har flere styresystemer for at fungere som helhed, men den helhed kan nemt flyttes og problemer opstår.

 

Mange af kroppens skader og smerter kommer fra sindet, hvis man har en diagnose, personlige udfordringer, problemer i forholdet eller på arbejdspladsen m.m.

 

Dette miljø svækker også hjernen på de steder, som skal holde den stærk og modstandsdygtig. De styresystemer skal rettes ind, for at opnå et stærkere sind og sundere krop.

 

Derfor omhandler vores sessioner hjernens virke med EEG hjernetræning, sindets muligheder via NLP coaching og kroppens fysiologi via HRV.

 

 

Hvordan vores koncept virker, beskrives bedst med videoen om hjernens plasticitet. 

https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g

 

 

Vi har gode resultater med

ADHD. ADD. OCD. PNES. PTSD. Autisme. Epilepsi. Hjernerystelse. Borderline. Tourette. Somatoform lidelse. Effekten fra en psykopat. Dements. Stress. Angst. Depression. Trauma. Omsorgssvigt. Indlæringsproblemer. Temperament. Dyssocial. Skizoid. Incest. Selvskade. Krigstrauma.

 

 

EEG HJERNETRÆNING ER VELDOKUMENTERET I DK

 

EEG Bio / NeuroFeedback (NF) er godkendt til medicinsk udstyr i EU.

Der er International og dansk evidens for at NF virker.

NF arbejder med selve hjernes nerve og reguleringssystem.

NF benyttes af forsvarets veteran psykologer.

NF benyttes også af Hjørring kommune.

Teknologien er undersøgt af biomedicinsk studerende på Aalborg universitet.

EEG Bio / Neurofeedback er både for børn og voksne.

 

Der er faglig interesse for NF som et alternativ til det etableret system, fordi ikke alle opnår de ønskede resultater alene ved terapi eller medicin.

 

https://www.folkeskolen.dk/549043/hjernetraening-foran-computer-giver-voksne-med-adhd-ro-til-at-taenke


Sansynligvis fordi det er svært at ændre på det psykiske og biologiske miljøforhold, som gennem længere tid har påvirket hjernen hos både børn og voksne.

 

De fleste med personlige problemer eller diagnoser, er bekendt med deres udfordringer og ved hvad de ønsker at opnå,


Derfor er der lagt mest vægt på info og hvordan EEG kan hjælpe.

 

  

HJERNENS STYRESYSTEM 

Hjernen er nervesystemets hovedcomputer, hvis jobbeskrivelse er at holde styr på kognitive processer og regulere kroppens balance via nerve og hormonsystem. 

 

Men prøv at tænk hjernen som et elektrisk strøm-net med milliarder af veje og stier, der lyser kraftigt op hver gang du tænker, føler eller udføre en handling. 

 

Så hver gang der tænkes på en bestemt måde, praktiser en opgave eller føler en bestemt følelse, så styrker du specifikke neurale og kemiske forbindelser og det bliver lettere for hjernen at rejse på disse vej.

 

Det er derfor ikke svært at forstille sig, at stress, angst, depression, temperament, stofmisbrug og andre diagnoser, også bruger det samme system til at styrke sine veje, så de bliver til de fortrukne for sindet, men til stort besvær for mennesket.

 

Vores sessioner hjælper dig med at ændre på dette system.

 

 HJERNENS ELEKTRISKE STRØM-NET

 

 

HJERNEN OG SINDET SKAL LÆRE NOGET NYT

Mange forskere mener at flere psykiske sygdomme, kan have deres udspring i hjernens biologi.


Hjernens biologi er et samspil 
mellem det genetiske anlæg og miljøpåvirkning, som sætter agendaen for hjernens aktivitet. 

 

Derfor tyer man i dag til terorien om, at hjernen er genitisk påvirket af miljø og denne påvirkning formidles via kemiske stoffer til en sindstilstand. 

 

Det drejer sig derfor ikke om hvilke gener vi er udstyret med, men mere hvilke gener sindet vælger at udtrykke fra den vi er blevet til..

 

Det må derfor være negative erfaringer som har skabt miljøet for psykisk problemer, fordi de indtryk har påvirket hjernen i en negativ retning. 

 

Sagt med andre ord, vi ser ikke verden som den er, men på den måde vores hjerne genetisk har designet sit miljø fra opvækst og erfaringer.

 

Når alt er forbundet med stress og stressen kan lave fysiske ændringer i hjernen, så er det også muligt at lave fysiske ændringer til en bedre livskvalitet.

 

https://www.youtube.com/watch?v=WuyPuH9ojCE&fbclid=IwAR050HOGp-Kne_As9nH62BY5RVAFcF7UlxpXq0IaQdXfM9fH3fv2ZRNlZIU  

 

EEG Neurofeedback er derfor designet til at hjælpe hjernen med at omlægge dette biologiske miljø, så andre gener udtrykkes til et stærkere sind og på den måde reducere eller fjerne personlige problemer og psykisk lidelse.

 

Men et ændret fysisk og kemisk miljø i hjernen er ikke nok, derfor hjælper vi samtidig med at reorganisere selvets tanker, følelser og indstillinger til omgivelserne.   

 

Det er mange års forskning som har åbnet for denne mulighed og vores klienter med diagnoser eller personlige problemer oplever, at de ikke længere regere på det, som tideligere tyngede deres sind. 

 

 

INDSIGT I HOVEDECOMPUTEREN VIA HJERNENBØLGER 

Når neurofysiologerne undersøger hjernen for PNES, søvn, epilepsi eller niveauer af bevidsthed, ser de efter fejlsignaler i hjernebølgerne.

 

Hjernebølger er ekkoet fra hjernens strøm-net ( neurale aktivitet ) og kan måles ved hjælp af følsomt medicinsk udstyr (såsom en EEG).

 

Gennem årene har mere følsomt udstyr bragt os tættere på hvad hjernebølger repræsenterer, og dermed et overblik over helbred og sindstilstande.

 

Med EEG neurofeedback kan vi se og behandle den aktivitet, som holder hjernen i diagnosen eller de kredsløb som vedligeholder stress, frygt og depression. 

 

EEG giver et billede af, hvor det går galt i hjernen. 

 

HJERNEBØLGER OG FEJLSIGNALER 

 

BEHOVET FOR EEG

 

Behovet for hjernetræning kommer sig af, at de fleste diagnoser “ikke” fremkaldes bevidst, men kan skyldes modningsprocesser, der af en eller anden årsag er blevet hæmmet eller over aktiveret.

 


Mange stressede, depressive og angstfyldte tanker er på et tidspunkt blevet indlært i hjernens underbevidsthed og derigennem udviklet sig til neurale fejl signaler, som skiller sig ud fra normale hjernebølger.

 

 

Det samme for børn med frustration, vrede og udadreagernede adfærd, hvor miljøet i en eller anden retning har påvirket hjernens spejlneuroner.

 

 

Medfødte eller erhvervet hjerneskade forsøges stadig afhjulpet alene ved motorisk træning og kognitiv test, mens naboceller til et skadet eller hæmmet område ikke trænes til at overtage eller hjælpe tabt funktion.

 

Hjernetræning med EEG er derfor et gennembrud indenfor psykologi og hjerneskade, fordi man nu kan træne hjernens nervesystem og derigennem gøre det lettere for unge og voksne at indarbejde, afprøve og efterleve nye ideer fra kognitiv terapi.

 

 

 

 

SELVE TRÆNINGEN

Det største biologiske apotek findes inde i hjernen og den har alle remedier til at fremme selvregulering og plasticitet.

 

Ved mental svækkelse behøver hjernen hjælp til at fremme sine færdigheder, men dens sprog er elektrokemisk, så forskerne måtte søge metoder til at kommunikere med dette sprog og fandt det gennem real time feedback signaler.

 

Real time feedback aflæser hjernebølgerne og oversætter dem til signaler, som hjernen kan tage ved lære af via synet, hørelsen og sansesystemet.

Ref. Hjernetrænings projekt Aalborg Universitets sundhedsteknologiske afd

 

Dette gøres via elektroder på hovedebunden, som opfanger hjernens aktivitet og sender derefter signalerne gennem et amfilter, hvorefter de vurderes i software programmet og sendes tilbage til hjernen med rettelser via synet, hørelse og sanse signaler.

 

Det er et videnskabligt faktum, at hjernen kan rette sig selv gennem EEG Neurofeedback træning

Læs mere om EEG Neurofeedback forskning på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=eeg+neurofeedback

 

HJERNEN KAN SPEJLE OG RETTE SIG SELV

  

 

Mindre børn behøver kun EEG hjernetræning, men til unge og voksne personer skal der mere til, og derfor bliver gamle erfaringer også erstattet af nye via coaching og guidet mindfulness

 

Hjernetræning behøver ikke at være kedelig, for børn kan game og voksne kan veksle mellem coaching og dvd film om personlig udvikling.

Det er ikke underholdningen som træner hjernen, men det feedback hjernen får mens den underholdes, som gør hele forskellen.

 

Inkluderet i EEG-Neurofeedback sessionerne

Coaching – Guidet mindfulness – HRV 

 

Med den rette behandling, kan hjernen igen arbejde sammen med dig.

Læs mere om NF på linket
info om eeg
.

 

Vil du gerne i gang med neurofeedback?

Hvis du gerne vil have mere information om neurofeedback så tøv ikke med at kontakte os.