• EEG Hjernetræning


Et kompleks samspil mellem hjernens neurale netværk og mental sundhed.

 

 

Vi har erfaring med

ADHD. ADD. OCD. PNES. PTSD. Autisme. Epilepsi. Borderline. Tourette. Somatoform lidelse. Dements. Stress. Angst. Depression. Trauma. Omsorgssvigt. Indlæringsproblemer. Temperament. Dyssocial. Skizoid. Incest. Krigstrauma.

 

Min interesse for EEG Bio / Neurofeedback startede i 2010, fordi der siden 1980 har været en stigende international evidens for, at træningsmetoden kan reducere eller fjerne mange af de lidelser, som har forstyrret børn og voksnes måde at tænke, sanse, opfatte, huske og udtrykke adfærd på.

 

EEG Bio / Neurofeedback er det eneste hjernetræningssystem, som er testet og benyttet af sociale videnscentre, forsvarets veteran psykologer og gennemgået som semesterprojekt på Aalborgs universitets sundhedsteknologisk afd.

 

HJERNES MASKINRUM

Hjernen er nervesystemets hovedcomputer, hvis jobbeskrivelse er at bearbejde de indkommende  sanseinput, kontrollerer kroppens funktioner, generer bevidst erkendelse, udføre viljestyrede handlinger og løse dagens udfordringer.

 

Hvor effektivt et menneske kan tænke, sanse, huske, handle og bevæge sig gennem dagen, er derfor suverænt betinget af hvor godt nervesystemet udføre alle sine opgaver.  

 

 

Behovet for EEG-hjernetræning kommer sig af, at de fleste lidelser “ikke” bliver fremkaldt bevidst, men genereres efter negativ indlæring i hjernens autonome styresystem, som er svært at regulere alene ved terapi og medicin.

 

EEG-Neurofeedback er derfor et længe ventet terapeutisk gennembrud, fordi vi nu kan behandle hjernes nervesystem for mentale lidelser og samtidig gøre det lettere for klienten at indarbejde, afprøve og efterleve nye data fra terapi.

 

https://www.hjernesagen.dk/om-hjerneskader/hjernens-funktioner/den-foranderlige-hjerne 

 

 BIO / NEUROFEEDBACK

For at opnå mental sundhed, må der først ske en fysisk ændring i hjernens biologi 

Læs mere specifikt om hvordan hjernen og neurofeedback arbejder sammen

 


 

Neurofeedback er indrettet således, at hjernen automatisk indleder et samarbejde med et medicinsk software program, som guider den til at omlægge sin uønskede aktivitet gennem feedback. 

 

Men omlægning af den uønskede aktivitet er ikke nok, derfor informeres hjernens belønningssystem også om sin succes, så der yderligere kan formes nye hukommelsesspor og informationsveje mod sundere hjerneprocesser.

 

KONTAKT MED HJERNEN  

Neurofysiologenerne ved fra test af søvn, bevidsthed, epilepsi og hjerneskade, at hjernens elektrokemiske aktivitet skal holdes indenfor visse rammer, før børn og voksne kan have normal kontrol over koncentration, opmærksomhed og hukommelse.

 

Mentale forstyrrelser kan derfor opfanges via elektroderne på hovedebunden, men elektroderne sender ikke noget ind i hjernen, de måler kun de elektriske impulser fra millioner af nerveceller i det målte område.

 

 

 

Selve elektrodernes placering er efter det internationalt 10 / 20 system, så de forskellige hjerneområder kan trænes til en sammenhængende rytme af koordineret aktivitet og kommunikation.

 

Denne indsigt er kun mulig, fordi alt hjernen foretager sig genereres i et fysisk system, hvis elektrokemiske impulser er målbare for Neurofeedback.

 

 

Neurofeedback kan derfor forme målingen fra elektroderne til en information, der giver hjernen et korrekte feedback mod en mere harmonisk hjerneaktivitet, hvilket betydeligt øger chancerne for at få det bedre med sig selv, fungerer i sin hverdag og føle sig optimistisk med hensyn til fremtiden.

 


SELVREGULERING

Et faktum er, at alle lidelser og stemmningsforstyrrelser påvirker samspillet mellem hjernens signalstoffer.

 

  • GABA: Får os til at slappe af og falde til ro.
  • Serotonin: Sørger for følelsesmæssig stabilitet, selvtillid, smertetolerance og god søvn.
  • Dopamin: følelse af veltilpashed i forbindelse med mad, sex, socialt samvær og succes.
  • Noradrenalin spiller en vigtig rolle for vores opmærksomhed og fokus.
  • Acetylcholin: Holder hjernen skarp, sikrer indlæring, hukommelse, genkaldelse og mental årvågenhed.
  • Melatonin: Sørger for at vi kan holde styr på døgnrytme og sove om natten.

 

I takt med at lidelser eller stemningsforstyrrelser forværres, flytter signalstofferne sig tilsvarende længere væk fra sit normale arbejdesområde og siturationen vil kun forværres.

 

For at få signalstofferne tilbage i sit funktionsdygtige område, påvirker træningen selvreguleringssystemet.

 

Selvregulering er en naturlig proces, som regulere signalstofferne til en fysisk og kemisk omlægning mod sundere hjerneprocesser.

 

 

Neurofeedback arbejder med det samme reguleringssystem, som børn benytter til at tilpasse sig gennem opvækst og som voksne bruger til at ændre sine tanker, følelser og adfærd gennem nye erfaringer.   

 

NEUROTRANSMITTER

https://netdoktor.dk/sygdomme/fakta/hjernensnetvaerk.htm 

Hjernecellerne fungere via elektriske impulser og virker som hukommelseslager, imens deres mange synapser fungere som stikkontakter, der via kemiske signalstoffer kan tænde, ændre og slukke for tanker, følelser, vaner, temperament, humør og adfærd.

 

Synapsernes aktivitet er hovedesagligt reguleret af neurotransmitterne glutamat og Gaba, der fungerer som speeder / bremse pedaler mellem hjernecellernes kommunikation..

 

Hvergang der er et elektrisk signal, laver hjernecellen en beregning om aktiv eller ikke aktiv, men sker beregningen fra lidelser eller stemningsforstyrrelser, så er hjernecellen hurtig aktivt, fordi de signaler er meget velkendte og hjernens netværk er sat op til dem. 

 

I en overaktiv hjernecelle vil mængden af glutamat speedes op og helt bestemte signalstoffer der matcher lidelsen udløses, hvilket kun forværre tilstanden, fordi denne mekanisme gradvis opbygger hele netværk, som igen påvirker andre dele af hjernen og på en måde kapre den. 

 

Formålet med neurofeedback er at stoppe hjernecellernes overaktivitet, ved at bremse glutamat og øge mængeden af GABA, så der kommer flere bremse signaler på de områder, hvor hjernen er kommet udenfor de normale arbejdsrammer.

 

Hjernen får dermed helt nye muligheder for at komme sig over sin fejlfunktion, fordi den via træningen lære at regulere “en” af de 2 pedaler efter behov.

 

Neurotransmitten Glutamat bestemmer om trafik skal sendes videre eller opreguleres.

Neurotransmitten Gaba bestemmer om trafik skal bremses eller nedreguleres.

 
SYNAPSE

 

 

Hjerneforsker Ove Wiborg Aalborg universitet:

Hjernens defekt bremse

https://videnskab.dk/krop-sundhed/defekt-bremse-i-hjernen-forer-til-depression

 

 

BELØNINGSSYSTEMET

Dopamin – er et signalstof, der frigives i hjernens basale område og optages b.la i belønningscentret nucleus accumbens. 

 

Dopamin er ikke bare et stof eller mængde betinget, men flere former af vekselvirkning afhængig af hvordan og hvor det bruges i hjernen.

 

Dopamin giver en følelse af veltilpashed og øger vores motivation til at søge mod de situationer, som udløser de gode følelser.

 

En vigtig ting ved EEG træning er, at fremme hjernens belønningssystem gennem feedback, så den igen kan lære at belønne sig selv med dopamin.

 


PLASTICITET
Hjernens plasticiet er et essentielt værktøj for EEG


Plasticitet betyder, at hjernen kan ændre sig fysisk, når den udsættes for en stimuli, der påvirker det neurale netværk.

 

Man ved at der under EEG træning sker en beskæring af hjerneceller, omlægning af synapser og kodning af nye hjerneceller.

 

Netop derfor er hjernetræning en effektiv metode til at påvirke hjernecellerne, synaperne og signalstoffernes tilpasningsevne mod et nyt miljø, og dermed lukke de gamle hukommelse og informationsveje fra diverse lidelser.

 

Det samme gælder efter en hjerneskade, hvor hjernen har afsøgt informationsveje til at vække sig selv, men forsat mangler at skabe forbindelse til naboceller, der skal hjælpe med at overtage noget af den tabte funktion.

 

https://mbg.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/ny-indsigt-i-forskningen-om-hukommelse/

 

 

Hjernes plasticitets video  

https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g

 

OPSAMLING AF FYSIOLOGISKE SIGNALER

Neurofeedback er et evidensbaseret præcisions værktøj, som kan registrere og kvantificere hjernens fejlfunktioner og tilbagesende info om rettelser i form af visuel, auditiv og taktil stimuli.

 

Det unikke ved systemet er, at vi kan se det organ vi arbejder med og samtidig vise klienterne hvordan deres hjerner reagere på lidelser, skader og negativ stimuli.

 

Denne indsigt og træning af hjernens neurale struktur, giver helt nye muligheder indenfor kognitiv terapi 

Læs mere under emner – semester projekt fra Aau

 

 

Bio feedback

En ting der også hænger sammen med hjernens ubevidste områder, er regulering af kroppens nervesystem og hormonelle aktivitet.


Opstår belastende perioder fra tanker og emotioner, forsøger kroppen at opnå balance ved at frigive kortisol og andre steroider fra binyrebarken.

 

Men udskilles kortisol og nordadrenalin over længere tid, er det direkte nedbrydende og sygdomsfremkaldende.

 

Årsagen er at kortisol stjæler proteiner fra væv, dræber immunforsvarets celler, skader hjernens kognitive præstation, svækker hukommelsen og øger chance for blodprop.  


Derfor benytter neurofeedback også EMG, som måler hudens elektriske modstand og giver hjernen feedback mod homeostase.

 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/sygdomme/oevrige-sygdomme/psykologisk-stress-og-fysisk-sygdom/

 
SANSESYSTEMET

Hjernen har et fysisk input og output system som forbinder os med omverdenen.


Men det vi ser, høre og sanser skal først oversættes til et sprog hjernen kan forstå.

 

Hjernen forstår nemlig kun et sprog – det elektrokemiske – så alt der sker internt og eksternt, skal først oversættes før hjerne kan handle.

 

Hjernen benytter derfor det samme oversætter system, når EEG signalerne skal blive til brugbart materiale.

 

SYNET

Synet er en vigtig sans og optager en trediedel af hjernens kapacitet.

 

Vi er funktionelt blinde mindst to timer om dagen grundet sakkade undertrykkelse, en proces der sortere vores synsindtryk fra når vi bevæger øjnene, for at skåne os fra søsyge.

 

Når vi alligevel har oplevelsen af at vi ser alt, er det fordi hjernen fylder hullerne ud med en forudsigelse om hvad vi ville have set.

 

En belastet hjerne laver en del fejl, når den ikke kan bearbejde synsindtryk  korrekt.

 

EEG-Hjernetræning giver derfor hjernen feedback på synets fokus og dermed hjernens opmærksomhed på skærmens program.

 

Den del af træningen gør os mere bevidst om at det vi ser, virkelig er det vi ser og vil fremme vores realitet af virkeligheden.    

https://www.synspleje.com/assets/syn-og-hjernefunktioner.pdf 

 

KLINIKKENS EEG-SYSTEM 

EEG NeuroAmp Filteret skal forstørre hjernebølgerne 2-300.000 tusinde gange og derefter filtrerer hver af de 5 hjernebølger 200 gange for baggrunds støj, for at levere et real-time feedback.

 

Alt dette skal ske indenfor 250 millisekunder og gentages over en periode af 45 minutter..

 

Vores EEG-Neurofeedback system er derfor i særklasse med sin super stærke computer, der kan behandle hjernens store datamængder og omsætte dem til et korrekt feedback, som hjernen kan tage ved lære af.

 

Selve feedbacket til hjernen leveres gennem en højopløselig skærm, kvalitets højtalere og belønning via taktil enhed.

 

Synet er den mest efterforsket del af hjernen, derfor benytter vi NVIDIA grafikkort for den bedste opløsning til hjernens feedback.

 

Hvis man er lysfølsom fra migræne eller hjernerystelse, så har vi helt specielle briller og øjenskåner på skærmen. 

 

 

NEUROFEEDBACK ER DOKUMENTERET GENNEM NEUROVIDENSKAB

EEG-Neurofeedback er godkendt som medicinsk metode indenfor EU, og flere danske videnscentre har allerede forsket i teknologien.

 

Hos forsvarets veterancenter har EEG-Hjernetræning vist sig effektiv, hvor andre psykoterapeutiske og medicinske metoder allerede har været anvendt, men uden tilstrækkelig bedring.

 

DET ER IKKE KUN PTSD, MEN ALLE LIDELSER OG SKADER DER INVOLVERE HJERNENS MASKINRUM

 

ADHD  ADD  OCD  PNES  Autisme  Epilepsi  Tourette  somatoforme tilstande  PTSD  Stress  Angst  Depression  sorg  trivsel  incest   Indlæringsproblemer  studie udfordringer  Hjernerystelse  hjerneskade  Demens  Misbrugslidelser   

 

 

Kasper Eskelund nævner, at man håber effekten vare ved, men vores erfaring siden 2014 med Neurofeedback er, at det hjernen har lært gennem sessionerne ikke vil ændre sig over tid.

 

Neuroo har som den eneste klinik, været en foranledigelse til et større semester projekt omkring EEG-Neurofeedback på Aalborgs universitets sundhedsteknologisk afd. Find semesterprojektet under emner.   

 

Trænings metoden er måske svær at forstille sig her, vend derfor tilbage til emner eller kundeudtalelser og læs hvad andre børn og voksne har fået ud af træningen.

 

Inkluderet i EEG-Neurofeedback sessionerne  

Coaching – Guidet mindfulness – HRV 

 

Med den rette behandling, kan hjernen igen arbejde sammen med dig

 

Vil du gerne i gang med neurofeedback?

Hvis du gerne vil have mere information om neurofeedback så tøv ikke med at kontakte os.