Hjerneskade

 

Omstruturering af den skadet hjerne med EEG Neurofeedback

 

Det ligger fast, at uanset hvor stor dannelsen af nye nerveceller kan blive, vil et mistet hjerneområde (fx efter en blodprop i hjernen) aldrig vokse ud igen.

Derimod kan forskning vise os, at den resterende del af hjernen får omstruktureret sine synaptiske forbindelser og dermed neurale netværk, således at den fungerer på en ny og anderledes måde.

Med den rette træning og stimulation kan de bevarede dele af hjernen omorganiseres således, at den / de mistede funktioner efter endt behandling med EEG Neuroffedback kan løses på helt nye måder.

Det skadede hjerneområde og de præcise informationsbearbejdninger som dette udførte, vil man somsagt ikke kunne genvinde, men takket være den neurale plasticitet kan resten af hjernen trænens til at løse nær de samme opgaver – og i nogle få tilfælde lige så godt som før skaden ramte.

 

Dentat gyrus er en af de få regioner i hjernen, hvor neurogenese (udvikling af nye neuroner) er bekræftet hos voksne mennesker, men Dendate gyrus menes også at stå for oversættelsen af komplekse koder fra højere kognitive funktioner, til noget vores bevidste sind med lethed kan forstå og lægge ind i hukommelsen.

 

Det er derfor vigtigt at det limbiske system trænens, så Dentat gyrus kan forsætte sit samarbejde med hippocampus og resten af hjernens strukture. 

 

Hjernen har fra naturens side også sine reperations værktøjer i form af stamceller, som kun venter på at blive aktiveret i tilfælde af et slagtilfælde.

 

Stamcellerne skaber mulighed for, at et skadet center i en vis grad kan blive overtaget af et nabocenter, som så hjælper med at udføre noget af den tabte funktion.

 

Processer hjernen normalt selv mestre, men mange gange behøves der hjælp til at omstrukturer nuværende netværksmønstre og aktivere stamceller, så de kan skabe yderligere neurale forbindelser med naboerne og her er neurofeedback en stor motivation til hjernens plasticitet.  

 

https://udforsksindet.dk/hvad-er-neurofeedback/