BAG OM EEG HJERNETRÆNING

 

 

 

Neurofeedback er indrettet således, at hjernen automatisk indleder et samarbejde med et medicinsk software program, som guider den til selv at omlægge sin uønskede aktivitet gennem feedback. 

 

Men omlægning af den uønskede aktivitet er ikke nok, derfor informeres hjernens belønningssystem også om sin succes, så der yderligere kan formes nye hukommelsesspor og informationsveje mod sundere hjerneprocesser.

 

KONTAKT MED HJERNEN  

Neurofysiologenerne ved fra EEG undersøgelser af søvn, bevidsthed, epilepsi og hjerneskade, at hjernens elektrokemiske aktivitet skal holdes indenfor bestemte rammer, før børn og voksne kan fungere normalt. 

 

EEG Neurofeedback er derfor specielt designet til at opfange neurale forstyrrelser via elektroder på hovedebunden.

 

 

 

Selve elektrodernes placering er efter det internationalt 10 / 20 system, så de forskellige hjerneområder kan trænes til en sammenhængende rytme af koordineret aktivitet og kommunikation.

 

Denne indsigt er kun mulig, fordi alt hjernen foretager sig genereres i et fysisk system, hvis elektrokemiske impulser er målbare for EEG. 

 

 

Neurofeedback former målingen fra elektroderne til en information, der giver hjernen et korrekte feedback mod en mere harmonisk hjerneaktivitet, hvilket betydeligt øger chancerne for at få det bedre med sig selv, fungerer i sin hverdag og føle sig optimistisk med hensyn til fremtiden.

 


SELVREGULERING

Et faktum er, at alle lidelser og stemmningsforstyrrelser påvirker samspillet mellem hjernens kemiske processer.

 

  • GABA: Får os til at slappe af og falde til ro.
  • Serotonin: Sørger for følelsesmæssig stabilitet, selvtillid, smertetolerance og god søvn.
  • Dopamin: følelse af veltilpashed i forbindelse med mad, sex, socialt samvær og succes.
  • Noradrenalin spiller en vigtig rolle for vores opmærksomhed og fokus.
  • Acetylcholin: Holder hjernen skarp, sikrer indlæring, hukommelse, genkaldelse og mental årvågenhed.
  • Melatonin: Sørger for at vi kan holde styr på døgnrytme og sove om natten.

 

 

I takt med at lidelser eller stemningsforstyrrelser forværres, flytter signalstofferne sig længere væk fra sit normale område.

 

For at få signalstofferne tilbage i sit funktionsdygtige område, påvirker træningen selvreguleringssystemet.

 

Selvregulering er en naturlig proces, som regulere gener, synapser og signalstoffer til en omlægning mod sundere hjerneprocesser.

 

Neurofeedback påvirker det samme reguleringssystem, som børn benytter til at tilpasse sig gennem opvækst og som voksne bruger til at ændre sine tanker, følelser og adfærd gennem nye erfaringer.   

 

HJERNENS MASKINRUM

https://netdoktor.dk/sygdomme/fakta/hjernensnetvaerk.htm 

Hjernecellerne fungere via elektriske impulser og virker som hukommelseslager, imens deres mange synapser fungere som stikkontakter, der via kemiske signalstoffer kan tænde, ændre og slukke for tanker, følelser, vaner, temperament, humør og adfærd.

 

Synapsernes aktivitet er hovedesagligt reguleret af neurotransmitterne glutamat og Gaba, der fungerer som speeder / bremse pedaler mellem hjernecellernes kommunikation..

 

Hvergang der er et elektrisk signal, laver hjernecellen en beregning om aktiv eller ikke aktiv, men sker beregningen fra lidelser, så er hjernecellen hurtig aktivt fordi de signaler er meget velkendte. 

 

I en overaktiv hjernecelle vil mængden af glutamat speedes op og helt bestemte signalstoffer der matcher lidelsen udløses, hvilket kun forværre tilstanden, fordi denne mekanisme gradvis opbygger hele netværk af hjerneceller der skyder sammen. 

 

Formålet med neurofeedback er, at stoppe hjernecellernes overaktivitet, ved at bremse glutamat og øge mængeden af GABA, så der kommer flere bremse signaler på de områder, hvor hjernen er kommet udenfor de normale arbejdsrammer.

 

Hjernen får dermed helt nye muligheder for at komme sig over sin fejlfunktion, fordi den via træningen lære at regulere “en” af de 2 pedaler efter behov.

 

Neurotransmitten Glutamat bestemmer om trafik skal sendes videre eller opreguleres.

Neurotransmitten Gaba bestemmer om trafik skal bremses eller nedreguleres.

 
SYNAPSE

 

 

Video om fremmende og hæmmende synapser

https://www.youtube.com/watch?v=aAzex0Xepgg

Artikel Ove Wiborg Aalborg universitet:

Hjernens defekt bremse i synapser

https://videnskab.dk/krop-sundhed/defekt-bremse-i-hjernen-forer-til-depression

 

 

BELØNINGSSYSTEMET

Dopamin er et signalstof, der frigives i hjernens basale område og optages som belønning i nucleus accumbens. 

 

Dopamin er ikke bare et stof eller mængde betinget, men flere former af vekselvirkning afhængig af hvordan og hvor det bruges i hjernen.

 

Dopamin giver en følelse af veltilpashed og øger vores motivation til at søge mod de situationer, som udløser de gode følelser.

 

En vigtig ting ved EEG træning er, at fremme hjernens belønningssystem gennem feedback, så den igen kan lære at belønne sig selv med dopamin.

 


PLASTICITET
Hjernens plasticiet er et essentielt værktøj for EEG


Plasticitet betyder at både krop og hjerne ændre sig fysisk, når man udsættes for en stimuli der ændre selvindsigt og bevidsthed. 

 

Man ved at der sker en bevidsthedsøgning ved NF, fordi det fremmer en naturlig omlægning af hjernens netværk, dets kemiske signaler, synapser og kodning af nye hjerneceller.

 

Netop derfor er NF hjernetræning en effektiv metode til at påvirke hele organismens tilpasningsevne mod et nyt miljø.

 

Det samme gælder efter en hjerneskade, hvor hjernen har afsøgt informationsveje til at vække sig selv, men forsat mangler at skabe forbindelse til naboceller, der skal hjælpe med at overtage noget af den tabte funktion.

 

https://mbg.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/ny-indsigt-i-forskningen-om-hukommelse/

 

 

Hjernes plasticitets video  

https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g

 

OPSAMLING AF FYSIOLOGISKE SIGNALER

Neurofeedback er et evidensbaseret præcisions værktøj, som kan registrere og kvantificere hjernens fejlfunktioner og tilbagesende info om rettelser i form af visuel, auditiv og taktil stimuli.

 

Med neurofeedback har vi en god indsigt i hvor i hjernen det går galt, fordi den elektrokemiske mikrostrøm kan måles og synliggøres på en skærm i form af forskellige frekvensbånd af hjernebølger og deres styrkeforhold i forhold til hinanden.

 

For at finde ud af indholdet af vores tanker, er vi nødt til at opretholde stabile alfa-bølger samtidig med et vist niveau af beta, theta og delta hjernebølger, idet alfa-bølger virker som en bro mellem det vi er bevidst om (beta) og vores ubevidste tanker (theta og delta).

 

Er der styrkeforskelle i hjernebølgernes frekvensbånd, så ved vi også hvor forstyrrelserne er og kan med stor sikkerhed sende feedback til hjernen om at rette dem.  

 

Det unikke ved systemet er, at vi kan se det organ vi arbejder med og samtidig vise klienten, hvordan hans / hendes hjerne reagere på negativ stimuli og hjerneskade.

 

Denne indsigt i hjernens struktur, giver helt nye muligheder indenfor hjerneskade og kognitiv terapi 

Læs mere under semester projekt fra Aau

 

 

Bio feedback

En ting der hænger sammen med hjernens ubevidste områder, er hypothalamus regulering af kroppens nervesystem og hormonelle aktivitet.


Opstår belastende perioder fra tanker og emotioner, forsøger kroppen at opnå balance ved at frigive kortisol og andre steroider fra binyrebarken.

 

Men udskilles kortisol og nordadrenalin over længere tid, er det direkte nedbrydende og sygdomsfremkaldende.

 

Årsagen er at kortisol stjæler proteiner fra væv, dræber immunforsvarets celler, skader hjernens kognitive præstation, svækker hukommelsen og øger chance for blodprop.  


Derfor benytter neurofeedback også EMG, som måler hudens elektriske modstand og giver hjernen feedback mod homeostase.

 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/sygdomme/oevrige-sygdomme/psykologisk-stress-og-fysisk-sygdom/

 
SANSESYSTEMET

Hjernen har et fysisk input og output system som forbinder os med omverdenen.


Men det vi ser, høre og sanser skal først oversættes til et sprog hjernen kan forstå.

 

Hjernen forstår nemlig kun et sprog – det elektrokemiske – så alt der sker internt og eksternt, skal først oversættes før hjerne kan handle.

 

Hjernen benytter derfor det samme oversætter system, når EEG signalerne skal blive til brugbart materiale.

 

SYNET

Synet er en vigtig sans og optager en trediedel af hjernens kapacitet.

 

Trods synets store center, så er vi funktionelt blinde mindst to timer om dagen grundet sakkade undertrykkelse, en proces der sortere vores synsindtryk fra når vi bevæger øjnene, for at undgå søsyge.

 

Når vi alligevel har oplevelsen af at vi ser alt, er det fordi hjernen selv fylder hullerne ud med en forudsigelse om hvad vi ville have set, ligesom den selv fylder billedet ud med en trekant, der slet ikke er der.  

 

 

Hvis synet kan snyde os, så kan det også tjene os til at reorganisere hjernens neurale netværk med neurofeedback og på uforklarlig vis forstærke hjernens mange forbindelser.

 

Netop derfor er feedbacket på skærmen den største påvirkning ved EEG.

 

Samtidig gør denne del af træningen os mere bevidst om at det vi ser, virkelig er det vi ser og vil fremme vores realitet af virkeligheden.    

https://www.synspleje.com/assets/syn-og-hjernefunktioner.pdf 

 

KLINIKKENS EEG-SYSTEM 

EEG NeuroAmp Filteret skal forstørre hjernebølgerne 2-300.000 tusinde gange og derefter filtrerer hver af de 5 hjernebølger 200 gange for baggrunds støj, for at levere et real-time feedback.

 

Alt dette skal ske indenfor 250 millisekunder og gentages over en periode af 45 minutter..

 

Vores EEG-Neurofeedback system er derfor i særklasse med sin super stærke computer, der kan behandle hjernens store datamængder og omsætte dem til et korrekt feedback, som hjernen kan tage ved lære af.

 

Selve feedbacket til hjernen leveres gennem en højopløselig skærm, kvalitets højtalere og belønning via taktil enhed.

 

Hvis man er lysfølsom fra migræne eller hjernerystelse, så har vi helt specielle briller og øjenskåner på skærmen. 

 

NEUROFEEDBACK ER DOKUMENTERET GENNEM NEUROVIDENSKAB

EEG-Neurofeedback er godkendt som medicinsk metode indenfor EU, og flere danske videnscentre har allerede forsket i teknologien.

 

Hos forsvarets veterancenter har EEG-Hjernetræning vist sig effektiv, hvor andre psykoterapeutiske og medicinske metoder allerede har været anvendt, men uden tilstrækkelig bedring.

 

 

Kasper Eskelund nævner, at man håber effekten vare ved, men vores erfaring med Neurofeedback er, at det hjernen har lært gennem sessionerne ikke vil ændre sig over tid.

 

Neuroo har som den eneste klinik, været en foranledigelse til et større semester projekt omkring EEG-Neurofeedback på Aalborgs universitets sundhedsteknologisk afd. Læs artiklen under emner.   

 

Trænings metoden er måske svær at forstille sig her, vend derfor tilbage til emner eller kundeudtalelser og læs hvad andre børn og voksne har fået ud af træningen.

Vil du gerne i gang med neurofeedback?

Hvis du gerne vil have mere information om neurofeedback så tøv ikke med at kontakte os.